Tid til mor

Forældreorlov til alle


Arbejds- og socialpolitiministeriet offentliggjorde oplysninger om en ændring i regler, der trådte i kraft for et par dage siden.

"Den 1. september trådte nye forordninger i kraft, som takket være staten finansierer sociale bidrag til forældre - selvstændige, arbejder under civilretlige kontrakter og landmænd og arbejdsløse - der passer på børn.

For personer, der har mindst seks måneders forsikringserfaring umiddelbart inden brug af muligheden for forsikring i forbindelse med børnepasning - vil det være 60 procent. forventet gennemsnitlig månedsløn. For personer uden forsikringserfaring, de ledige og med mindre end seks måneders erfaring - vil det være 75% mindsteløn for arbejde.

For personer med mindst seks måneders forsikringserfaring finansierer budgettet bidrag til pensionering, invaliditet og sundhedsforsikring. For personer, der ikke har været forsikret indtil videre, eller som har en forsikringsperiode, der er kortere end seks måneder, finansierer budgettet kun bidrag til pensionsforsikring.

Uforsikrede personer kan vælge ZUS- eller KRUS-forsikringssystemet. "

Forældreorlov 2013

De nye bestemmelser, der træder i kraft i oktober, vil også blive tilpasset ændringen af ​​arbejdsreglerne af 26. juli 2013, der indfører i det polske system bestemmelsen om, at en af ​​36 måneders orlov skal bruges af den anden forælder, dvs. i praksis normalt far.

En medarbejder, der ønsker at få ferie, skal indsende en ansøgning 2 uger før den planlagte dato for overgang til forældreorlov.