Preschooler

Børnehave eller børnehave lukket i sommerferien


Børnehaver, børnehaver og børneklubber er ofte lukket i løbet af ferien. Pausen er normalt en måned.
Kan en forælder i en pause i institutionens arbejde tage sig af et barn med ret til plejetillæg?
Ja og nej.

Det hele afhænger hvad er grunden til bruddet på anlæggets arbejde.

Hvis det er planlagt, og forældrene ved det meget tidligere (ofte i starten af ​​skoleåret), har de ikke ret til børnepasningsydelse, som de skal være hjemme hos.

Forsikrede modtager denne godtgørelse, hvis pausen i børnehaven eller børnehavearbejdet er pludselig, ikke planlagt, og forælderen finder ud af det til tiden mindre end 7 dage før lukketid.

Carererstatistik udbetales til den forsikrede, der er fritaget for arbejde på grund af behovet for personligt at tage sig af:
1) et barn op til 8 år i tilfælde af:

a) uforudset lukning af børnehaven, børnehaven eller skolen, som barnet går på

Art. 32 sektion 1 point 1 bogstav a i loven om kontantydelser fra socialforsikring i tilfælde af sygdom og barsel

Plejeydelser ydes til forsikrede, der har trukket sygeforsikringsbidrag (obligatorisk - fra ansættelseskontrakten; frivilligt, f.eks. For selvstændige erhvervsdrivende).