Nyheder

Fra 2017 vil der ikke være nogen test for 6. klassinger


Lederen for Ministeriet for National Uddannelse meddelte, at eksamen for sjette klassinger forsvinder fra 2017. Det indeværende år er det sidste, der skriver en sammenfattende test i slutningen af ​​grundskolen.

Minister Anna Zalewska oplyste, at testen for sjette klassinger forsvinder, fordi "denne eksamen ikke besluttede noget specielt". Derudover var effekten af ​​at indføre denne eksamen "at lære børn at prøve", betydeligt bureaukrati, masser af papirarbejde og høje omkostninger. Nuværende 6. klassinger vil tage prøven, fordi de allerede er ved at forberede sig på den, og ministeren forklarer, at det ville være uansvarligt at informere børn på dette tidspunkt om, at der ikke vil være nogen eksamen.

Betyder det, at børn i slutningen af ​​folkeskolen ikke bliver kontrolleret og vurderet på nogen måde?

Ministeren svarer, at denne type test vil blive gennemført i begyndelsen af ​​ungdomsskolen - for at vurdere uddannelsesniveauet for børn. Dog vil skolefrafaldsbeviser højst sandsynligt blive taget i betragtning ved rekruttering til ungdomsskoler.

Eksamen, der skal afskaffes i 2007, har fungeret i Polen siden 2002. At tage prøven indtil videre har været en betingelse for at afslutte grundskolen. På spørgsmål om likvidation af ungdomsskoler svarer minister Anna Zalewska undvigende - dette spørgsmål bør høres socialt.