Nyheder

Garanteret pension for hver mor til fire børn?


På et tidspunkt hvor vision om ikke at betale pensioner i den nærmeste fremtid er der mere end visse programmer er oprettet der er at opmuntre polakker til at føde børn og minimere virkningerne af aldring. Ideerne er forskellige - længere barsel og forældreorlov, 500+, 300+ og for nylig også garanteret pension for mødre til mindst fire børn. Tilhængere bifalder ved at være opmærksomme på den store indsats for at opdrage børn i store familier. Skeptikere udtrykker det mildt, de er ikke tilfredse, fordi de ikke ønsker at arbejde "på andre". Hvad er antagelserne for det nye program? Hvem bruger det?

Første version klar

Arbejdet med en regning for at garantere en pension for mødre, der opdrætter mindst fire børn, er i gang. Den første version af handlingen er klar. Fra 2019 skal mødre til fire børn have ret til en mindstepension, dvs. i dag 1029, PLN 80 brutto.

Pensionering, hvis alt er i overensstemmelse med linealernes plan, gælder for alle, også kvinder, der aldrig arbejder professionelt. Hvis en kvinde tjener en pension, men den er lavere end lovgivningen garanterer, får hun erstatning. Loven tager også hensyn til situationen for mødre til mindst fire børn, der er professionelt aktive. I dette tilfælde skal kvinders pensioner være forholdsmæssigt højere.

I henhold til foreløbige skøn er omkostningerne ved introduktion af sådanne fordele 915 millioner PLN.