Preschooler

Hvad skal et barn kunne gøre, før de går i børnehave?


To år gamle børn sendes ofte i dag i børnehaven. I modsætning til hvad der undertiden tænkes, er forskelle i udvikling i det tredje og fjerde leveår ikke så store, at de skulle tale på en særlig måde til fordel for treårige i børnehaven og miskreditere yngre børn. Meget afhænger af individuelle disponeringer og forberedelse til førskoleuddannelse.