Nyheder

Det værste i Europa: ikke nok steder i planteskoler


Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om adgang til dagplejecentre og børnehaver i Den Europæiske Union, hvis resultater skulle give anledning til tanke. Især da signalerne om, at situationen ikke ser godt ud, er kommet i årevis.

Antagelsen etableret som den såkaldte Barcelonas mål vedrørte sikkerhed 33% af børn under tre år i en børnehave. For børn over 3 år 90% af pladserne (op til skolealder). Indtil videre har mindre end 1/3 af landene opfyldt deres forpligtelser. I Polen forventes situationen at blive lidt bedre, hvilket trådte i kraft den 4. april 2011. Rapporten afslører hele sandheden. Polen er helt i slutningen, når det gælder levering af pladser i børnehaver og børnehaver. I henhold til dokumentet i Polen er det kun 2% af børn under 3 år, der deltager i studenter (det samme er stederne i faciliteterne).

Selv om antallet af pladser i planteskoler er steget støt siden 2011, er der stadig ikke nok af dem. Omkostninger er også et problem, hvilket er at ændre sig, når private institutioner kan ansøge om finansiering til nystartede virksomheder og igangværende aktiviteter.

Snart, når planteskoleloven endelig træder i kraft, er der en chance for, at noget ændrer sig, og i fremtiden vil det anbefalede antal steder med 33% være tilgængeligt.